Vilkår og betingelser

Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde feil. Selv om vi sjekker operatører jevnlig for å innhente informasjon og tilby deg oppdaterte detaljer, kan noe informasjon inneholde feil eller ha blitt endret siden forrige oppdatering. Ved å bruke nettsiden vår forstår du og godtar at det er ditt eget ansvar å kontrollere gyldigheten av informasjonen på operatørens nettside. Som del av din avtale om å bruke nettsiden vår godtar du at vi ikke skal holdes ansvarlig for eventuelle feil som presenteres her og eventuelle tap du blir påført som en konsekvens av dette.